สารสนเทศ

 
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.162.132.79
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 18
54.162.xxx.xx
51.255.xx.xx
51.255.xx.xx
164.132.xxx.xx
217.182.xxx.xx

  ทั้งหมด: 18
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ Local Wisdom Learning Online: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ Local Wisdom Learning Online:


· แบบทดสอบก่อนเรียน
· Local Wisdom
· ความหมายของภูมิปัญญา
· ลักษณะของภูมิปัญญา
· ความสำคัญของภูมิปัญญา
[ ย้อนกลับ ]